Vlhkost a teplota

Dřevo je přírodní materiál a reaguje na teplotní a vlhkostní zátěž.

Dřevo je přírodní materiál a reaguje na teplotní a vlhkostní zátěž rozměrovými změnami, v krajním případě změnami tvarovými až porušením integrity – může dojít k puklinám a trhlinám ve dřevě.

Nevystavujte nábytek teplotním a vlhkostním šokům (není dobré např. přemísťovat nezabalený nábytek z mrazu do přetopené místnosti).

Zabraňte velkým změnám teploty a vlhkosti v místnosti používání nábytku.

Při teplotě 10 – 25 °C doporučujeme relativní vlhkost vzduchu 45 – 60%.

Nábytek neumísťujte v bezprostřední blízkosti intenzivních zdrojů tepla a do místností s klimatizací.